Poľnovnícke izby

Špecifický dizajn na mieru pre poľovníka. Polovnícka izba s mapou sveta a kozorohom (kombinácia kresby a maľby na stenu).