Kópie obrazov


Už na základnej škole ma fascinovali diela starých majstrov – umenie v najrýdzejšej podobe.